Mikeš HB, z. s.

Jsme spolek pomáhající opuštěným kočkám na Vysočině.

Kastrace

Mikešův kastrační program

Cílem našeho spolku je nejen poskytnutí dočasného a hledání trvalého domova opuštěným kočkám, chceme také maximálně přispět k celkovému řešení velmi kritické situace koček obecně a to tím, že se postaráme, aby se bezprizorní kočky dále nemnožily geometrickou řadou a problém tak nenarůstal. Tímto řešením je kastrace. Bohužel jsou dnes kočky většinou společnosti prakticky úplně přehlíženy, protože díky nezodpovědnosti člověka je dnes de facto standard, že jsou jednoduše všude. Obzvlášť situace na vesnicích bývá velmi kritická, mj. také proto, že přemnožené kočky „kam se podíváš“ se tu často vnímají jako zcela normální vyhovující stav, který není třeba nikterak řešit. O to víc nás těší zájem a snaha lidí, kteří nehodlají dále nezaslouženému utrpení nevinných tvorů přihlížet a zasazují se o nápravu. Bez nich bychom toho moc nezvládli.

A jak naše snaha vypadá v praxi? Začali jsme s naším programem na podzim 2015. Kastrujeme jednak toulavky, které jsou ve své lokalitě už navyklé a mají svého pravidelného krmiče, ale také pomáháme s kastracemi majitelům kočiček, kteří si je nemohou dovolit nebo se třeba i ne vlastní vinou dostanou do situace, kterou už jeden člověk nemá šanci zvládnout. Každý rok takto kastrujeme desítky a desítky koček, které následně vracíme do původních lokalit.

Pokud i vy víte o lokalitě, kde se množí nekastrované kočky bez domova, určitě můžete kontaktovat Mikeše a pokusíme se něco vymyslet. Zatím máme smluvního veterináře pro kastrační program v Havl. Brodě, Pelhřimově a Jihlavě, jsme však schopni zajistit kastrace i v jiných městech.

Zapojte se prosím aneb osvěta je zásadní!

Pokud sympatizujete s našimi úmysly, budeme velmi vděčni za pomoc. Je samozřejmě možné nás podpořit finančně na účet veřejné sbírky, č. ú. 2300735542/2010, variabilní symbol 111, ale klíčovou pomoc pro kočičky představuje také osvěta ohledně kastrací. Ačkoli nám, lidem, kteří zasvěcují život kočkám, se to může zdát málo uvěřitelné, pro širokou veřejnost je toto téma stále často téměř neznámé, ne-li nezajímavé, a mnozí lidé doposud věří pověrám ohledně kastrace. Proto prosím šiřte informace, můžete např. roznášet letáky s touto tématikou (k nalezení i zde v sekci „jak pomoci“)a přimlouváme se také za to, abyste se na toto téma nebáli diskutovat se všemi příbuznými a známými, zkuste třeba babičce nebo i sousedům vysvětlit výhody a důležitost kastrace, zkusme prosím svést tu zdánlivě prohranou bitvu, osvěta ohledně kastrací je pro kočičky z dlouhodobého hlediska opravdu rozhodující! Velmi děkujeme všem, kterým není situace přemnožených koček lhostejná a pomáhají.

A proč kastrovat?

Pramen: NADACE na ochranu zvířat
(Převzato z materiálu The Cats Protection League)

5 pádných důvodů proč nechat kočku vykastrovat

  1. Feline immunodeficiency virus (FIV) a leukemie koček (FeLV) jsou pro kočky nebezpečné nákazy, které ohrožují jejich život. Jsou přenášeny slinami. Když se kočky perou, možnost přenosu nákazy je větší. Vykastrované kočky se tolik netoulají, nebrání své území a neperou se s ostatními kočkami. Proto pravděpodobnost poranění a přenosu infekce slinami je minimální.
  2. Nevykastrovaný kocour si značkuje své území silně páchnoucí močí. Bude to dělat jak v domě, tak i venku na zahradě. Často zmizí na celé týdny a vrátí se poraněný, někdy s infikovanými ranami. Většina koček, které skončí pod koly aut, jsou nevykastrovaní kocouři!
  3. Již půlroční kočka může zabřeznout. Může mít až tři vrhy za rok, každý po pěti až šesti koťatech. To znamená, že každým rokem je třeba najít až 18 nových domovů pro koťata jedné kočky.
  4. Kastrace není příčinou tloustnutí koček. Pouze nadbytečné překrmování vede k nezdravému tloustnutí. Vykastrované kočky neztratí schopnost lovit myši. Vykastrované kočky se drží blízko domova, tam se cítí být v bezpečí. Jsou také přítulnější.
  5. Není nutné, aby kočka měla před kastrací alespoň jeden vrh koťat. Z čistě finančního pohledu je nákladnější březí kočku a potom i koťata krmit, než zaplatit za kastraci.

Kastrace a pověry

Kočka přestane chytat myši.
NE, naopak, i kocouři a kočky, kteří dříve příliš nelovili, začnou chytat myši – nemají vlastně nic jiného na práci a drží se blíže domu.

Kočka ztloustne a zleniví.
NE, zda bude zvíře tlusté a líné, závisí pouze na způsobu výživy a množství pohybu stejně jako u nekastrovaných zvířat.

Ostatní kočky se jí straní.
NE, za léta práce s nalezenci jsme nic takového nepozorovali, tato zvířata se ve „společenském žebříčku“ řadí bez ohledu na kastraci a zachovávají si původní místo ve smečce.

Kočka se stane nevrlou.
NE, naopak, zvíře jen přestane toužit po záletech a více přilne k majiteli.

Účet sbírky na kočičky

2300735542/2010

Účet spolku

2900727378/2010

Návštěvy

Chcete-li navštívit naše kočičky, domluvte se prosím předem přes fb, e-mailem, nebo telefonicky na konkrétním termínu. Děkujeme za spolupráci!

Najdete nás také:

facebook
instagram

Kontakt

  • mikeshb@seznam.cz

Autor